Het Bestuur

Onze kringloopwinkel is geen commerciële winkel, maar een instelling zonder winstoogmerk. Derhalve zijn wij ook ANBI-gecertificeerd. De "winst" komt ten goede aan lokale/regionale goede doelen.

De kringloopwinkel voor en door vrijwilligers. Mensen die een nuttige vrijetijdsbesteding zoeken, willen bijdragen aan het goede doel, voor de sociale contacten of gewoon voor de gezelligheid. Maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkdruk bestaat bij ons niet. Wat niet wil zeggen dat vrijwilligerswerk vrijblijvend is...

Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur is als volgt samengesteld: een voorzitter, penningmeester, secretariaat en algemeen lid. Zij bemoeien zich niet rechtstreeks met het runnen van de winkel, maar houden zich bezig met de processen op de achtergrond.